Turvallisen ja katkeamattoman sähkönjakelun varmistamisen edellytyksenä on jakeluverkon sähköisten suureiden laskenta ja mittaus sekä näiden tietojen analysointi.

Palveuumme kuuluu:


  • Oikosulkulaskenta
  • Selektiivisyystarkastelu
  • Asiantuntijalausunto ja parannusehdotukset + dokumentaatio